مرکز خرید، بازار و مجتمع های قشم

مجتمع نخل درگهان

مجتمع نخل درگهان

مشخصات مجتمع:

امکانات مجتمع:

مجتمع در فضای مجازی:

5/5
بازار نخل درگهان ، قشم مجتمع قشم ، مجتمع تجاری قشم ، مجتمع اداری قشم ، مجتمع مسکونی قشم ، آدرس مجتمع قشم ، قشم چاپ ، چاپ قشم ، سعیدوکیل ، وکیل سعید ، وکیل قشم ، جزیره قشم ، منطقه آزاد قشم ، سرمایه گذاری در قشم

تماس با مجتمع:

آدرس مجتمع: